Formularz odstąpienia od umowy

Polanex sp. z o.o.
ul. Słoneczna 40
62-200 Gniezno
email: reklamacje@polanex.com.pl
tel.: 61 42657 91

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

..........................................................................................................

 

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

 

...................................................................................................................................................................................

Z poważaniem


.....................................

 

DRUK FORMULARZA

formularz odstąpienia od umowy